Vakblad Solids Processing (Niederlandisch)

In de maart uitgave van het vakblad Solids Processing is een artikel opgenomen met als titel: “Kennis Maakt Stroming”. Het artikel dat tot stand is gekomen na een interview op locatie beschrijft de activiteiten van Delft Solids Solutions, o.a. met betrekking tot onderzoek aan en karakterisering en begrip van vaste stoffen gericht op de stortgoedsector.[…]