FEZA conferentie over zeolieten en aanverwante materialen

Dr. Johan Groen van Delft Solids Solutions zal een presentatie afleveren tijdens de FEZA conferentie in Parijs. De presentatie getiteld “Improved alkylation performance of desilicated mesoporous mordenite” heeft betrekking op de verhoogde activiteit, selectiviteit, en stabiliteit van de mesoporeuze mordeniet katalysator verkregen door een desilication behandeling. Introduceren van mesoporiën in de puur microporeuze matrix verkort[…]