Segregation testing

Uitbreiding mogelijkheden segregatie onderzoek

Segregatie van poeders en poedermengsels kan in grote mate de kwaliteit van halffabricaten en eindproducten beinvloeden. Als uitbreiding van het huidige portfolio, waarin segregatie onderzoek op basis van fluidisatie of sifting segregatie reeds mogelijk was, heeft Delft Solids Solutions nu een prototype beschikbaar om de segregatie van kleine hoeveelheden poeders te testen volgens bestaande literatuur.[…]