Uitbreiding mogelijkheden segregatie onderzoek

Segregatie van poeders en poedermengsels kan in grote mate de kwaliteit van halffabricaten en eindproducten beinvloeden.

Als uitbreiding van het huidige portfolio, waarin segregatie onderzoek op basis van fluidisatie of sifting segregatie reeds mogelijk was, heeft Delft Solids Solutions nu een prototype beschikbaar om de segregatie van kleine hoeveelheden poeders te testen volgens bestaande literatuur. Deze methode is zeer geschikt voor bijvoorbeeld zeer kostbare poeders zoals farmaceutische producten maar ook voor voedingsmiddelen en -supplementen of wanneer uberhaupt een kleine hoeveelheid product beschikbaar is.

De techniek is gebaseerd op horizontale and verticale mechanische vibraties, welke rollen, glijden, botsen, en laterale and transversale beweging van de deeltjes veroorzaken. Naast kwantificering van de mate van segregatie op basis van dichtheid en deeltjesgrootte, zijn ook sub-lots beschikbaar voor bijv. bepaling van de chemische samenstelling.