april 1, 2019

Design of experiments (DOE) in de praktijk 2019


Waarom de cursus “Design of experiments (DOE) in de praktijk”?

Vanuit strengere kwaliteitseisen en kostenoverwegingen wordt het steeds belangrijker een onderzoek of experiment gestructureerd aan te pakken. Een eindproduct moet meestal aan veel kwaliteitseisen voldoen, en als dat niet meteen lukt, dan zijn er veel (vaak tientallen) procesparameters waarmee dat bijgestuurd kan worden. Maar die procesparameters kunnen elkaar én de verschillende kwaliteitseisen op allerlei manieren beïnvloeden, en dat maakt de optimalisatie complex. Het loont om vooraf goed na te denken over optimalisatie experimenten. In deze cursus leert u met behulp van statistische methoden en software om een maximum aan informatie te halen uit een minimum aan experimenten, zodat in korte tijd wél aan alle kwaliteitseisen gelijktijdig voldaan kan worden. Daarmee bespaart u tijd en kosten en vermindert u de risico’s op uitval.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

U denkt en werkt op hbo-(bachelor) of academisch niveau. U bent werkzaam in een (toegepaste) R&D- of innovatieafdeling als process-, product- of quality engineer, waar u bijvoorbeeld nieuwe producten en processen ontwikkelt. Of u bent een engineer die lopende productieprocessen moet verbeteren en u heeft DoE nodig om lastige problemen tijdig te ontdekken en te verhelpen. Of u bent verantwoordelijk voor de validatie van apparatuur, methoden of processen, b.v. in een laboratorium omgeving. Dan kunt u DoE gebruiken om een validatie met veel minder werk uit te voeren.

Het programma

De volgende onderwerpen komen verdeeld over 4 dagen aan bod. Tussendoor is veel tijd ingeruimd voor oefeningen.

Dag 1

 • Inleiding proefopzetten
 • Inleiding statistiek, incl. toetsen
 • Onafhankelijkheid van experimentele fouten
 • Regressie-analyse
 • Factoriële proefschema’s (model, significantie, lineariteit)

Dag 2

 • Fractionele factoriële proefschema’s
 • Stappenplan DOE opzet
 • Confounding, Resolution, Folding
 • Factoriële proefschema’s in blokken
 • Case: Katapult
 • Power and sample size

Dag 3

 • Keuze van DOE schema’s
 • Plackett-Burman Designs
 • Robuustheid Designs
 • Proefschema’s voor regressie-analyse (response surface DOE
 • Bepalen van Design Space
 • Case: Katapult

Dag 4 (terugkomdag)

 • Behandelen van praktijk cases
 • Behandelen van extra theorievragen en/of voorbeeldcases

Methodiek

Tijdens de eerste 3 dagen leert u de principes van experimental design. U oefent de theorie vervolgens aan de hand van praktische cases, bijvoorbeeld door de instellingen van een katapult te optimaliseren. Bij alle oefeningen leert u statistische software tegelijk te gebruiken voor het uitwerken en interpreteren van de resultaten. Standaard maken wij gebruik van het pakket Minitab, maar u kunt ook uw eigen softwarepakket meenemen. Na afloop van de eerste 3 dagen krijgt u een zelfstudieopdracht mee met als doel het geleerde actief in uw eigen praktijk toe te passen. Na ca. 8 weken vindt dan de terugkomdag (dag 4) plaats. Daarin worden de zelfstudieopdrachten besproken en de eerste ervaringen met de nieuwe vaardigheden uitgewisseld. U krijgt les van een ervaren docent uit de chemisch technologische en analytische beroepspraktijk, die als consultant dagelijks klanten helpt met het opzetten van experimenten.

Het resultaat

Na afloop van deze cursus kunt u statistische technieken voor de opzet van experimenten toepassen. U kunt de uitkomsten van eigen experimenten analyseren met statistische software voor diverse soorten proefschema’s. Daarmee komt u sneller tot de gewenste resultaten en bespaart u tijd en geld voor uw opdrachtgever.

Het diploma

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsinverstering

De cursus bestaat totaal uit 4 dagen, met de eerste 3 dagen aansluitend en een terugkomdag ca. 8 weken later.

Financiële investering

De investering voor de cursus is als volgt:
Cursusgeld € 2.060,- (exclusief 21% BTW)

Door op de onderstaande link te klikken wordt u doorgestuurd naar een nieuw venster waar u het inschrijfformulier kunt invullen.

Open inschrijf formulier