april 1, 2019

Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria 2019


Waarom de cursus “Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria”?

Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw laboratorium? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften, praktijksituaties en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium. De cursus wordt gegeven door onze gastdocente Ir. Iris van ’t Leven van Iris-Advies te Arnhem.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is interessant voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van analytische en chemische laboratoria. U denkt en werkt op minimaal mbo-niveau. U wilt zelf de risico’s op de werkplek kunnen beoordelen en weten wat te doen om deze risico’s te beheersen. Deze cursus is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotsmiddelen industrie, de chemische industrie of klinische chemie.

Het programma

Tijdens de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria maakt u kennis met de volgende onderwerpen:

 • Risicobeoordeling en -beheersing
 • Eigenschappen en veilig gebruik van chemicaliën, gascilinders en cryogene stoffen
 • Veilig gebruik van instrumenten
 • Opslag en afvalinzameling
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Material safety data sheets
 • Glaswerk
 • Zuurkasten en andere afzuiging
 • Wat te doen bij calamiteiten.

Methodiek

U krijgt lezingen over de belangrijkste veiligheidsrisico’s die in laboratoria aanwezig zijn. Aan de hand van praktijkoefeningen leert u de risico’s nader te beoordelen, met de nadruk op chemische stoffen. In de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria zijn o.a. de volgende praktijkoefeningen opgenomen:

 • Prioriteren van risico’s
 • Toepassen van een brongerichte aanpak
 • Interpreteren van veiligheidsinformatie.

Daarnaast krijgt u een video te zien over het veilige gebruik van zuurkasten en oog- en nooddouches.

Het resultaat

Na de cursus kunt u de werkzaamheden op uw werkplek beoordelen op allerlei veiligheidsaspecten. Ook weet u deze aspecten te toetsen aan de interne en externe voorschriften. Daarnaast kunt u maatregelen formuleren om deze risico’s te beheersen. Daar waar u maatregelen niet zelf kunt treffen, weet u welke mogelijkheden er zijn om externe hulp in te schakelen.  U bent nu in staat om goed en veilig te werken in uw eigen laboratorium!

Het diploma

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsinverstering

De cursus duurt een dag: 28 november 2019.

Financiële investering

De investering voor de cursus is als volgt:
Cursusgeld € 645,- (exclusief 21% BTW)

Door op de onderstaande link te klikken wordt u doorgestuurd naar een nieuw venster waar u het inschrijfformulier kunt invullen.

Open inschrijf formulier