april 16, 2020

Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria 2020


Waarom de cursus “Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria”?

Verwacht u dat er nog wel wat valt te verbeteren aan de veiligheid in uw laboratorium? Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle aspecten, voorschriften, praktijksituaties en aandachtspunten die daarbij spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is interessant voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van analytische en chemische laboratoria. U denkt en werkt op minimaal mbo-niveau. U wilt zelf de risico’s op de werkplek kunnen beoordelen en weten wat te doen om deze risico’s te beheersen. Deze cursus is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotsmiddelen industrie, de chemische industrie of klinische chemie.

Het programma

De volgende onderwerpen komen verdeeld over de dag aanbod.

Ochtend:
Het ochtenddeel van deze cursus staat in het teken van risicobeoordeling en -beheersing. Daarbij wordt ingegaan op de volgende ontwerpen:

  • Risico’s in laboratoria
  • Risico beoordeling en risicobeheersing
  • Glaswerk; Opslag en afvalinzameling chemicaliën
  • Risicobeoordeling van chemicaliën; wetgeving etikettering en labelen
  • Material safety data sheets; cryogene stoffen en gascilinders
  • Veiligheidsinformatie lezen en interpreteren

Middag:
Tijdens de middag staat veilig werken in het laboratorium centraal. Hierbij wordt ingegaan op:

  • Gebruik zuurkasten en noodvoorzieningen
  • Life cycle approach; DQ, IQ, OQ, PQ
  • Aandacht voor het oplossen van praktische knelpunten
  • Aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM’s) en calamiteiten.

Methodiek

U krijgt lezingen over de belangrijkste veiligheidsrisico’s die in laboratoria aanwezig zijn. Aan de hand van praktijkoefeningen leert u de risico’s nader te beoordelen, met de nadruk op chemische stoffen.

Het resultaat

Na de cursus kunt u de werkzaamheden op uw werkplek beoordelen op allerlei veiligheidsaspecten. Ook weet u deze aspecten te toetsen aan de interne en externe voorschriften. Daarnaast kunt u maatregelen formuleren om deze risico’s te beheersen. Daar waar u maatregelen niet zelf kunt treffen, weet u welke mogelijkheden er zijn om externe hulp in te schakelen. U bent nu in staat om goed en veilig te werken in uw eigen laboratorium!

Het diploma

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Tijdsinverstering

De cursus duurt één dag en wordt gehouden op 26 november.

Financiële investering

De investering voor de cursus is als volgt:
Cursusgeld € 645,- (exclusief 21% BTW)

Door op de onderstaande link te klikken wordt u doorgestuurd naar een nieuw venster waar u het inschrijfformulier kunt invullen.

Open inschrijfformulier