april 21, 2016

Fractioneren en deeltjeskarakterisering met zeefanalyse

Zeven is de meest traditionele benadering van deeltjeskarakterisering om een vaste stof of poeder te scheiden (fractioneren) in bepaalde deeltjesgrootte fracties. Zeven kan worden gebruikt om een heterogeen monster op te delen in verschillende deeltjesgroottes of om de deeltjesgrootteverdeling te analyseren. Veel verschillende procedures en normen maken nog steeds gebruik van zeven en zeefanalyse. Bovendien wordt zeven vaak gebruikt als de referentiemethode voor andere deeltjesgrootte analysetechnieken.

Zowel mechanische zeven en sonische zeven zijn beschikbaar over een breed deeltjesgrootte bereik in ons laboratorium. Het totale bereik aan deeltjesgrootte dat gemeten kan worden loopt van ca. 37 micrometer tot 10 mm. De metingen worden uitgevoerd op ATM, Retsch of Stork Veco zeven. Voor de ATM zeven wordt gebruik gemaakt van de ATM Sonic Sifter module, terwijl de Retsch en Stork Veco zeven worden toegepast in een mechanisch opererende zeefmachine met variabele amplitude en zeeftijd.

De verkregen resultaten uit de zeefanalyse zijn vermeld in zeeffracties en cumulatieve massa-afhankelijke deeltjesgrootte verdelingen.