Mixing and Segregation seminar – (ont)mengdag (Dutch)

Seminar over mengen en ontmengen van vaste stoffen en poeders

Tijdens deze 1-daagse bijeenkomst brengen we partijen samen op het terrein van vaste stof mengen. De voertaal is Nederlands en er worden lezingen gegeven door vooraanstaande partijen op dit vakgebied.

Denk hierbij aan Hosokawa en Lindor als bekende leveranciers van verschillende type mengers evenals partijen werkzaam in het vakgebied mengen in chemie, food, feed en farma.

Inmiddels hebben sprekers van Abbott HealthcareDSM/TUDelftAspen OssZetadec,Friesland Campina en Delft Solids Solutions tevens hun deelname bevestigd en zijn er discussies met andere partijen uit de feed en food sector over extra inhoudelijke bijdragen.

Een ideale mogelijkheid om tijdens één bijeenkomst kennis op te doen van leveranciers en gebruikers en om te netwerken met collega‘s uit eenzelfde discipline. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Kijk op de NL editie van de website onder mengdag2015 voor nadere informatie of…