NWDK (Néerlandais)

Bijeenkomst Nederlandse Werkgroep DeeltjesKarakterisering (NWDK)
Tijdens deze eendaagse bijeenkomst, gehouden bij Unilever Research in Vlaardingen,  zal Dr. Johan Groen een lezing geven over de principes en toepassingen van porositeitskarakterisering. Hierbij zullen technieken als fysische gasadsorptie en kwikporosimetrie aan bod komen, maar ook aanverwante technieken als electronenmicroscopie en chemisorptie.
Locatie: Unilever Research te Vlaardingen.
Website NWDK: www.nwdk.nl