Home » Nieuws » Bijeenkomst Nederlandse Werkgroep DeeltjesKarakterisering (NWDK)

Bijeenkomst Nederlandse Werkgroep DeeltjesKarakterisering (NWDK)

Tijdens deze eendaagse bijeenkomst, gehouden bij Unilever Research & Development in Vlaardingen op 10 november 2010, zullen een aantal fysische aspecten van deeltjeskarakterisering aan de orde worden gesteld. Zo zijn er lezingen over grensvlakverschijnselen en rheologie; Dr. Johan Groen zal tijdens deze bijeenkomst een inleidende lezing geven over de principes en toepassingen van porositeitskarakterisering. Hierbij zullen technieken als fysische gasadsorptie en kwikporosimetrie aan bod komen, maar ook aanverwante technieken als electronenmicroscopie en chemisorptie.
Locatie: Unilever Research & Development te Vlaardingen.

Meer informatie en en eerste programma-aankondiging is te vinden op de website van de NWDK:

www.nwdk.nl