Home » Academie » Cursussen & Seminars

Cursussen & Seminars

Cursus open

Expert cursussen – open inschrijving

We beschikken over meer dan 40 jaar ervaring in de kennisgebieden porositeit en oppervlak van deeltjes, het gedrag van (bulk) poeders, compositie en de grootte en vorm van deeltjes. Mede gebaseerd op deze kennis hebben wij diverse expert cursussen ontwikkeld op BSc en MSc-niveau. Daarnaast zijn de cursussen veelal ook geschikt voor technici, onderzoekmedewerkers en analisten met al enige jaren werkervaring.

Ieder jaar organiseren wij expert cursussen met open inschrijving in onze opleidingsfaciliteit in Wateringen. Voor de actuele planning verwijzen wij u graag naar de agenda op onze website.

Enkele voorbeelden uit ons cursusprogramma:

Deeltjesgrootte karakterisering 

In de twee daagse cursus Deeltjesgrootte karakterisering worden de basisprincipes en definities met betrekking tot deeltjesgrootte en deeltjesvorm besproken maar ook de distributietechnieken bij bepaalde deeltjesgrootte worden uitgelegd en vergeleken. Voors en tegens van de benoemde technieken worden uiteengezet en veel voorkomende valkuilen in deeltjesgrootte karakterisering interactief besproken. Nauwkeurigheid, kwaliteit en kwaliteitscontrole zijn aparte onderwerpen die worden behandeld samen met een selectie van geschikte meettechnieken. Een volledig uitgerust laboratorium is gevestigd in hetzelfde pand als waar de cursus wordt gegeven. Hierdoor ontstaat een perfecte mix tussen theorie en praktijk.

Porositeit en oppervlakte karakterisering

In deze eendaagse cursus worden de basisprincipes en definities van porositeit, dichtheid, de grote van poriën en de verdeling hiervan en ook de specifieke oppervlakte van vaste materialen besproken. Daarnaast komen ook de karakterisering van verschillende actieve plaatsen (bijvoorbeeld in katalysatoren) en hun oppervlakte aan de orde. Voors en tegens van de technieken worden benoemd en de gemeenschappelijke valkuilen bij porositeit en oppervlakte karakterisering interactief besproken. Nauwkeurigheid, kwaliteit en kwaliteitscontrole zijn aparte onderwerpen die worden behandeld samen met de selectie van geschikte meettechnieken. Een volledig uitgerust laboratorium is gevestigd in hetzelfde pand als waar de cursus wordt gegeven. Hierdoor ontstaat een  perfecte mix tussen theorie en praktijk.premises as where the course is taught, which enables a perfect blend between theory and practice.

Deze beide cursussen staan qua inhoud in nauwe relatie tot elkaar en worden dan ook in navolging op elkaar gepland hetgeen het mogelijk maakt een combinatie van de twee cursussen in drie aaneengesloten cursusdagen te volgen.

Poeders en granulaten: fysische eigenschappen en het gedrag

In deze cursus worden verschillende technieken behandeld om (bulk) poeder te karakteriseren en het gedrag te testen. Het “flow vermogen” en “vloed vermogen” van bulk poeders zijn essentieel bij de opslag van poeders. De breuksterkte bij grote volumes maar ook de treksterkte van de individuele korrels, granules en tabletten zijn belangrijke factoren bij fysiek transport, alsmede de slijtage (attritie, abrasie) die poederdeeltjes en granules hierbij kunnen ervaren. Als gevolg van dit laatste ontstaat er de neiging om stof (stofvorming) te produceren. Dit kan een groot punt van zorg zijn omdat dit fenomeen effect kan hebben op de productkwaliteit en procesomstandigheden of nog zorgelijker, het kan ook ernstige gevolgen hebben de gezondheid, de veiligheid en het milieu. Tijdens transport van poedermixen dient dan ook ernstig rekening te worden gehouden met mengen en ontmengen (segregratie) hiervan.

Naast deze opleidingen worden er momenteel ook open cursussen ontwikkeld op basis van de volgende onderwerpen: fluïdisatie, monstername, granuleren en katalysatorkarakterisering. De cursussen zijn momenteel in ontwikkeling en zullen worden georganiseerd zodra dezen gereed zijn.

Cursus in-company

In-company cursussen en trainingen

Op verzoek kunnen wij met onze kennis van deeltjestechnologie onze open cursussen aanpassen naar een in-company variant waarbij de geboden onderwerpen perfect aan de eisen van de (medewerkers van de) opdrachtgever voldoen.

Mogelijke onderwerpen voor in-company cursussen:
(niet benoemde onderwerpen op verzoek)

  • Handelen van poeders en het gedrag
  • Porositeit en oppervlakte karakterisering
  • Deeltjesgrootte karakterisering
  • Poeders en granulaten: fysische eigenschappen en gedrag
  • Monstername
  • Fluïdisatie
  • Bevochtiging
  • Katalysator karakterisering
  • Granuleren
  • Stoffigheid

In het recente verleden hebben we in-company opleidingen ontwikkeld voor verschillende bedrijven en organisaties. Voor een bekende Nederlandse oliemaatschappij bijvoorbeeld, hebben we een cursus ontwikkeld met als onderwerp katalysator karakterisering en voor een bekend Nederlandse koffiebedrijf hebben wij de expert cursus deeltjeskarakterisering op maat gemaakt.

Seminars

Seminars

Meerdere malen per jaar organiseren wij eendaagse seminars over onderwerpen gewijd aan deeltjeskarakterisering, poedertesten en verwerking van vaste stoffen. Deze seminars bieden een ideale gelegenheid om tijdens een eendaagse bijeenkomst kennis op te doen bij leveranciers en gebruikers uit de academische wereld en de industrie. Het biedt ook een ideaal platform om te netwerken met collega’s die in dezelfde gebieden en disciplines werkzaam zijn.

Voorbeelden van onze recent georganiseerde seminars zijn de Mixing and Segregation Day in 2021 en de ParticleTransport & Storage Day in 2022.

Voor 2023 zijn wij van plan een seminar te organiseren rond het thema nanodeeltjes en nanodeeltjes technologie.

Check met regelmaat de agenda op onze website voor de actuele data en inhoud.

Opleidingsruimte-bewerkt
Particle-characterization-course-250x250-1-1
previous arrow
next arrow