Home » Onderzoek & ontwikkeling » Porositeit en specifiek oppervlak karakterisering

Porositeit en specifiek oppervlak karakterisering

Porositeit en specifiek oppervlak zijn belangrijke kenmerken van vaste materialen die in grote mate de eigenschappen en prestaties van katalysatoren, sorbentia, geneesmiddelen, cement, stenen, voedingsmiddelen, etc. bepalen. “Hoe actief is uw katalysator?” en “Hoe efficiënt zal dit geneesmiddel werken?” zijn vragen welke vaak verband houden met poreuze eigenschappen van materialen en de porositeit. Dit is direct afhankelijk van de aanwezigheid van poriën. Variabelen als poriegrootte of poriediameter, porievolume en specifiek oppervlak spelen hierbij een grote rol en kunnen worden bepaald door verschillende typen porositeitsmetingen.

Fysische gasadsorptie, chemische gasadsorptie en kwikporosimetrie zijn technieken welke veelvuldig worden gebruikt voor het karakteriseren van porositeit en specifiek oppervlak en gerelateerde parameters. Gasadsorptie wordt voornamelijk gebruikt voor kleinere poriën, terwijl voor grotere poriën kwikporosimetrie wordt toegepast. Aanvullend kunnen verschillende type dichtheid metingen worden toegepast om meer gedetailleerde informatie over de materialen te verkrijgen.

Ons laboratorium is ingericht om het specifiek oppervlak (BET oppervlak of aanverwante methodieken), porievolume, poriegroottedistributie in het micro-, meso- en macroporiebereik (0.5 nm – 800 micrometer), dichtheid (o.a. skeletdichtheid, bulkdichtheid, stampdichtheid), actief metaaloppervlak en metaaldispersie te bepalen. Het onderzoek vindt plaats aan sterk uiteenlopende materialen met behulp van een groot aantal specifieke instrumenten en experimentele condities voor elke toepassing.

Disclaimer: De resultaten van technieken welke poreuze eigenschappen beschrijven zijn verkregen via geïdealiseerde modellen en vertegenwoordigen daarom niet noodzakelijkerwijs geometrische waarden