Home » Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Delft Solids Solutions is een CRO gespecialiseerd in de fysische karakterisering van vaste materie (vaak) in de vorm van poeders en granulaten, zoals deze doorgaans worden toegepast in de industrie.


Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van gedrag van (bulk) poeders, porositeit en oppervlak van deeltjes, chemische samenstelling, deeltjesgrootte en -vorm. Op basis van deze expertise bieden wij een breed scala van unieke diensten, variërend van het onderzoek naar de materiaaleigenschappen, de ontwikkeling van nieuwe technieken, methoden en apparatuur, innovatieve onderzoeksprojecten naar de ontwikkeling van materialen en de optimalisatie hiervan, advies en ondersteuning op het gebied van poeder gerelateerde kwesties en technologieën tot het organiseren van cursussen en seminars over deze onderwerpen.

Deze diensten verzorgen wij voor een verscheidenheid aan sectoren en branches, zoals de farmaceutische-, chemische- en petrochemische industrie, de automobielbranche, levensmiddelen- en diervoederbranche en de bouwmaterialenindustrie.

Delft Solids Solutions werkt, ter aanvulling op haar dienstenportfolio en expertise, nauw samen met nationale en internationale laboratoria en instituten. Sinds 17 februari 2013 is Delft Solids Solutions officieel gevalideerd als leverancier en kenniscentrum op het gebied van (nano) deeltjeskarakterisering door het “Joint Research Centre” van de Europese Gemeenschap.

Expertise gebieden

Onze expertise, kennis en laboratorium-infrastructuur is gevormd rondom deeltjes- en poedertechnologie en kan worden onderverdeeld in vier afzonderlijke gebieden:

Pijlers

Op basis van deze expertise gebieden hebben wij onze diensten verdeeld over de volgende drie pijlers:

De ‘Delft Solids Solutions Methode’

Onderzoeken worden uitgevoerd in nauw overleg met de opdrachtgever en – voor zover mogelijk – uitgevoerd onder omstandigheden die nauw aansluiten bij de beoogde toepassing van het product of het betreffende probleem.


Dit wordt enerzijds mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van het brede scala aan instrumenten en het speciaal voor de betreffende opdracht ontwerpen en bouwen van proefopstellingen en accessoires. Anderzijds door het beschikken over een moderne werkplaats waar additionele apparatuur kan worden ontwikkeld of bestaande apparatuur aangepast.


Rapportage van het onderzoek vindt plaats door middel van een uitgebreid onderzoeksrapport, inclusief achtergrondinformatie over de toegepaste methoden en de gebruikte apparatuur en wordt verder voorzien van een toelichting op de resultaten.


Door te werken volgens de ISO 17025 richtlijnen wordt de kwaliteit van de onderzoeken en haar resultaten gewaarborgd. 

Geschiedenis van Delft Solids Solutions

Delft Solids Solutions is een private onderneming opgericht in 2002 als een spin-off van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met haar afdeling Chemical Engineering. Haar oorspronkelijke doel was het beschikbaar stellen van haar faciliteiten en expertise op het gebied van deeltjes- en poederkarakterisering aan de Nederlandse chemische industrie. Vanaf begin 2008 is Delft Solids Solutions echter volledig verzelfstandigd met een meer wereldwijde focus.