Home » Onderzoek & ontwikkeling » Nanomateriaalanalyse en testen van nanodeeltjes

Nanomateriaalanalyse en testen van nanodeeltjes

Wij hebben ons verder gespecialiseerd in het testen van nanodeeltjes in verband met de registratie van materialen in de Europese Unie en in verband met de verordeningen van de Europese Commissie. Daarom hebben wij de cruciale analysetechnieken zoals BET-oppervlak, elektronenmicroscopie, dynamische lichtverstrooiing en differentiële centrifugale bezinking in één business unit ondergebracht. Op deze manier kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn bij het testen van nanodeeltjes. Deze testtechnieken voor nanomaterialen zijn gedocumenteerd in het Nanodefine-methodenhandboek en in het GCO-kader dat nauw verband houdt met de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de definitie van nanomaterialen (2011/696/EU). Het definiëren van een materiaal als nanomateriaal door middel van experimenten is niet zo eenvoudig als het lijkt. De definitie uit 2011 is nog steeds geldig. De grens van de definitie is dat 50% of meer van de deeltjes in de korrelgrootteverdeling een externe dimensie moet hebben in het groottebereik van 1 – 100 nm.

Deze testactiviteiten voor nanodeeltjes zijn nodig bij de strengere REACH- en EFSA-registraties. Ondertussen kan de enorme verscheidenheid aan beschikbare documenten op de website van de EC het moeilijk maken om een duidelijk onderzoekspad te vinden voor de beoordeling van nanodeeltjes. Als Delft Solids Solutions willen wij dit proces graag vergemakkelijken en als zodanig kunnen wij u zeker bijstaan in uw testbehoeften voor nanomaterialen.

Wij zijn dit deel van onze website momenteel aan het structureren en speciale pagina’s over nanodeeltjes en nanomaterialen zijn te vinden in het submenu op deze pagina van nanomateriaaltesten.