maart 2, 2016

Nieuws

Mixing & Segregation seminar old-style – 17 november 2020

We gaan het eerder uitgestelde Mixing & Segregation seminar nu organiseren op dinsdag 17 November 2020!!

In tegenstelling tot de veel georganiseerde webinars en on-line meetings, wordt dit een traditioneel fysiek evenement, alhoewel het aantal deelnemers helaas beperkt zal kunnen zijn vanwege de COVID-19 richtlijnen. Daardoor kunnen wij in het seminar helaas ook niet de karakteristieke case-studies sessie plannen, maar in plaats daarvan hebben we twee extra expert lezingen opgenomen in het programma. Daarmee belooft het dus een zeer informatief evenement te worden over een zeer actueel onderwerp.

Het programma van het seminar en informatie over locatie en inschrijving is te vinden op de Mixing & Segregation web pagina.

Delft Solids Solutions in de NENnovation awards finale !

Delft Solids Solutions zit in de finale van de NENnovation Award 2020!!

We zijn trots te melden dat de NANOdrum innovatie van Delft Solids Solutions tot de TOP 3 van Innovaties behoort zoals bepaald door de jury van de NENnovation award.

De NENnovation award wordt toegekend aan een innovatie/product dat wordt gejureerd op o.a. de volgende items:

  • Het innovatieve karakter
  • De maatschappelijke relevantie – welk probleem lost het op ?
  • De technische haalbaarheid
  • De economische gevolgen
  • De link met standaarden en normalisatie

Uit vele 5 minuten durende pitches heeft de jury 3 innovaties gekozen die doorgaan naar de finale. We zijn erg blij dat de NANOdrum van Delft Solids Solutions daar bij zit.

Op dit moment kunnen we helaas nog geen verdere inhoudelijke informatie geven maar blijf ons svp volgen tot 16 oktober 2020, dan wordt de winnaar van deze Award bekend gemaakt tijdens de Worlds Standard Day.

Via deze link komt u uit bij de 1,5 minuut durende video die eind september 2020 door de filmmannen is gemaakt ten behoeve van de NEN marketing campagne.

NIEUW – Powder hands-on Dag

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseren we voor de eerste maal de Powder Hands-on dag.

Tijdens deze interactieve dag zullen we met de deelnemers samen werken aan karakterisering van poeders en deeltjes. Op deze wijze leert u hoe enerzijds de verschillende technieken praktisch te gebruiken en anderzijds ervaart u de uitdagingen die u tegenkomt bij gebruik van dit type instrumentatie en methodieken om verschillende poeder en deeltjeseigenschappen te bepalen.

In contrast met onze cursussen en seminars zullen we tijdens deze hands-on dag de meeste tijd spenderen in het laboratorium. Aan bod komen o.a. het meten van deeltjesgrootte, onderzoeken van deeltjesmorfologie en deeltjesvorm, bepalen van het oppervlak van materialen, analyseren van de poriegroottedistributie en de porositeit, en bekend raken met het kwantificeren van de stoffigheid of materialen.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina of meldt u direct aan !

Programma Particle Engineering Day 2019 beschikbaar

Het lezingen programma voor het seminar Particle Engineering day 2019 is compleet en beschikbaar.

 

Het seminar zal worden georganiseerd op dinsdag 21 mei 2019 in het Wings World Hotel in Rotterdam.

 

In dit aankomend seminar hebben we extra lezingen geprogrammeerd om zo een groter aantal disciplines te kunnen bespreken voor een zo breed mogelijk publiek. Met dank aan ons eigen team en aan personen van Kreber B.V., GEA Process Engineering (Denemarken), TUDelft, Nouryon, IP&D Experts, Alcami Corporation, Technobis Crystallization Systems, en Batenco voor hun waardevolle bijdrage aan dit seminar.

 

We zien uit naar een mooi event; het programma is beschikbaar op deze web pagina.

Presentatie tijdens Partec 2019 congres

Het Partec congres dat wordt gehouden in Nuremberg van 9-11 april 2019, is een van de toonaangevende congressen op het gebied van deeltjes en stortgoed technologie.

We zijn verheugd te kunnen melden dat Delft Solids Solutions een bijdrage geaccepteerd heeft gekregen voor mondelinge presentatie met als thema stickiness van poeders onderzocht met een geavanceerde poeder rheometer methode die in nauwe samenwerking met Anton Paar, Graz (Oostenrijk) is ontwikkeld.

The lezing heeft als titel: “Real-time in-situ Rheological Assessment of Sticky Point Temperature and Humidity of Powdered Products” en zal worden gepresenteerd op donderdag  11 April 2019 van  15:40 – 16:00.

 Snapshot uit Vakblad Bulk

Programma van het Size Reduction and Classification day 2018 seminar

We hebben allen hard gewerkt om alle lezingen ingevuld te krijgen en alle sprekers bveshikbaar te hebben, maar… het is gelukt! Het programma van het Size Reduction and Classification day 2018 seminar is nu beschikbaar.

Heel veel dank aan ons eigen team maar zeker ook naar de mensen van Bühler Benelux/Switzerland, Hosokawa, Laarmann, DSM/TUDelft, Jacobs Douwe Egberts en Aspen Oss B.V. voor hun waardevolle bijdrage aan het programma van dit seminar.

We zien uit naar een vruchtbaar seminar; het programma treft u aan op de web pagina’s van dit seminar. U kunt zich nu ook direct inschrijven via deze link.

Sponsor van het Dutch Zeolite Association Symposium 2018

Op 11 oktober 2018 organiseert de Dutch Zeolite Association haar twee-jaarlijkse symposium gewijd aan materiaalontwikkeling met speciale aandacht voor de synthese, karakterisering en toepassing van zeolieten en aanverwante materialen zoals mesoporeuze materialen en metalorganic frameworks.
Het symposium vindt plaats in Eindhoven, de voertaal is Engels en de hoofdspreker op deze dag is Prof. Avelino Corma, van het ITQ instituut in Valencia (Spanje).

Delft Solids Solutions is een van de sponsors van het symposium en zal o.a. verantwoordelijk zijn voor de poster prijzen welke aan het einde van deze dag worden toegekend.

Meer informatie over het symposium en deelnamemogelijkheden zijn te vinden in deze flyer in pdf format (Engels).

New seminar : Size Reduction and Classification – 30 October 2018

We are currently setting up our next seminar that will be organized on Tuesday October 30, 2018 in the Wings World Hotel in Rotterdam.

The theme of the seminar concerns SIZE REDUCTION of solids and granules and CLASSIFICATION of the desired particle size.

Lectures will be devoted to different types of size reduction devices and the associated milling mechanisms and also on practical applications in food and pharma.

Please keep an eye on the respective web page for more information on presentations and the final program.

Programma van het Powder and Particle Characterization seminar is nu beschikbaar !

U kunt de website nu raadplegen voor het finale programma van ons eerstvolgend seminar rondom het thema Powder and Particle Characterization.

De link opent in een nieuw venster.

Het seminar heeft Engels als voertaal en wordt georganiseerd op 22 mei 2018 in het Wings World hotel in Rotterdam.

U kunt zich vanaf nu ook inschrijven voor het seminar via onze website!

Uitbreiding mogelijkheden segregatie onderzoek

Segregatie van poeders en poedermengsels kan in grote mate de kwaliteit van halffabricaten en eindproducten beinvloeden.

Als uitbreiding van het huidige portfolio, waarin segregatie onderzoek op basis van fluidisatie of sifting segregatie reeds mogelijk was, heeft Delft Solids Solutions nu een prototype beschikbaar om de segregatie van kleine hoeveelheden poeders te testen volgens bestaande literatuur. Deze methode is zeer geschikt voor bijvoorbeeld zeer kostbare poeders zoals farmaceutische producten maar ook voor voedingsmiddelen en -supplementen of wanneer uberhaupt een kleine hoeveelheid product beschikbaar is.

De techniek is gebaseerd op horizontale and verticale mechanische vibraties, welke rollen, glijden, botsen, en laterale and transversale beweging van de deeltjes veroorzaken. Naast kwantificering van de mate van segregatie op basis van dichtheid en deeltjesgrootte, zijn ook sub-lots beschikbaar voor bijv. bepaling van de chemische samenstelling.

Delft Solids Solutions participeert in Drogen Symposium

Ieder jaar organiseert de Nederlands WerkGroep Drogen het jaarlijkse Drogen symposium.

Tijdens dit symposium presenteren sprekers van bedrijven, kennis- en onderzoekscentra en universiteiten de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het terrein van industrieel drogen.

Voor de 2017 editie, georganiseerd op 28 november in Wageningen, is Delft Solids Solutions uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het symposium programma. De lezing getiteld “Solid(s) Characterization – Understanding and Improving Your Product and Process” benadrukt het belang van het kennen en kunnnen meten en onderzoeken van de poeder- en deeltjeseigenschappen welke van grote invloed kunnen zijn op het droogproces en op de eigenschappen en het gedrag van het finale produkt.

Meer informatie zoals agenda en het programm is te vinden onder de volgende link…

2-daagse Cursus Powders & Granules 2017

Course Powders & Granules – Physical Properties and Behaviour

Deze cursus Powders & Granules wordt georganiseerd op 15 en 16 november 2017 op onze locatie in Wateringen.

In deze 2-daagse cursus zullen onderwerpen als granulatie, poederstroming, monstername, slijtage, malen van deeltjes, evenals mengen en segregatie, silo en hopper design en het gedrag van poeders en deeltjes in de verschillende unit operations worden besproken. Verscheidene experts met een deeltjes technologie achtergrond zullen optreden als spreker en docent in deze cursus. Naast de verschillende lezingen zullen ook diverse experimentele opstellingen voor onderzoek aan poeders en granlues worden gedemonstreerd.

U kunt ons uiteraard contacteren voor nadere information of inschrijven via deze pagina.

De cursustaal is Engels.

Poeder Stroming seminar 2017

In ons volgende seminar, dat zal worden georganiseerd in oktober 2017, zullen we het thema van poeder stroming en met name ook dat van niet stromen centraal zetten. Denk daarbij aan:

– Belang van poederstroming, ook in relatie tot deeltjeseigenschappen
– Eenvoudige meetmethodieken om poederstroming te onderzoeken en te kwantificeren
– Flow in hoppers en in silo’s en het rationele ontwerp ervan
– Rheologie-onderzoek van poedergedrag
– Consolidatie, compactie, en caking in Big Bags
– Plakgedrag (Stickiness) van poeders door blootstelling aan variabele temperatuur en vochtigheid
– Hardware-matige procesoplossingen om ongewenste strom,ingsproblemen te voorkomen, onderdrukken of op te lossen

We streven er naar om ook een interactief workshop deel aan te bieden in het middagdeel van het seminar waarbij deelnemers in teams samenwerken op bovengenomedne thema’s.
We zullen spoedig een speciale seminar pagina lanceren waarop meer gedetailleerde informatie over het seminar te vinden is.

The volgende details zijn reeds bekend:

Locatie: WorldHotel Wings in Rotterdam
Datum: 1 dag  in de tweede of derde week van oktober 2017

Aankondiging Themadag over Stof 2017

Op dinsdag 16 mei 2017 organiseren we in nauwe samenwerking met een aantal partnerbedrijven het 1-daagse seminar over het thema stof en stoffigheid (van materialen).

Health, safety and environment, regelgeving, kwantificering en kwalificering van stof, oorzaken van stofvorming, onderdrukken van stofvorming en het vrijkomen er van en explosieveiligheid  zijn allemaal relevante thema’s.

Bekende leveranciers en gebruikers die actief zijn op dit thema, waaronder DSM, Buro Blauw and Delft Solids Solutions zijn deelnemers die aanwezig zullen zijn en een lezing zullen geioven over één van bovenstaande thema’s.

De themadag zal worden gehouden in het Wings Worldhotel, The Hague Airport in Rotterdam en de voertaal van deze dag zal Engels zijn.

Bezoek regelmatig onze pagina over seminars om een up-to-date status te krijgen van deze dag en ook het finale programma.

Participatie Interpore meeting

Delft Solids Solutions zal actief participeren in de aankomende Interpore meeting in Venlo, zowel als deelnemer als als standhouder. De jaarlijkse Interpore Benelux Day 2016 vindt plaats op vrijdag 7 oktober in Venlo en trekt mensen uit de gehele benelux die actief zijn op onderzoek aan en toepassingen van poreuze media alsmede het stromingsgedrag daarin.

De voertaal van het evenement is Engels.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de Interpore website via deze link.

interpore logo

Granulatie en Agglomeratie seminar

Op dinsdag 25 oktober 2016 organiseren we in samenwerking met een aantal partnerbedrijven een 1-daags seminar over granulatie en agglomeratie.

Tegengaan van ontmenging, onderdrukken van stoffigheid, produkten instant eigenschappen meegeven of doseren vergemakkelijken zijn allemaal voorbeelden van thema’s waarbij agglomereren en granuleren een belangrijke rol kan spelen.

Op deze dag zijn vooraanstaande spelers en gebruikers zoals DSM, Abbott Healthcare, Hosokawa, GEA en Glatt aanwezig om via inhoudelijke presentaties hun kennis op dit vlak met u te delen. Een deel van de middagsessie zal bestaan uit een interactieve workshop.

Het evenement wordt gehouden in het Wings Worldhotel, The Hague Airport in Rotterdam en de voertaal is Engels.

Controleert u svp regelmatig onze seminar pagina’s voor een actuele status van dit seminar en uiteindelijk ook het programma.

 

Review artikel op cover van ChemSocRev

Op de cover van de 21 Juni editie van het wetenschappelijk tijdschrift Chemical Society Reviews prijkt het review artikel van Verboekend et al.

De bijdrage getiteld “Synthesis, characterisation, and catalytic evaluation of hierarchical faujasite zeolites: milestones, challenges, and future directions” is een samenwerklingsverband tussen de ETH Zurich (Zwitzerland) and K.U. Leuven (Belgie) universiteiten en Delft Solids Solutions. Het geeft een actueel overzicht van hierarchisch gestructureerde zeoliten met als doel een verbeterd fysisch transport in de zeoliet deeltjes en een daarmee efficienter gebruik van het zeoliet volume.

Een link naar het volledige artikel is hier te vinden.

Cover ChemSocRev_12_45_2016

Artikel Mixing Day 2016 in vakblad Bulk

In de mei 2016 editie, nummer 3 van het vakblad “BULK Solids Processing & Handling” is een uitgebreid artikel opgenomen over de Mixing Day 2016, georganiseerd door Delft Solids Solutions op 5 april 2016 in Nootdorp.

Onderstaande foto linkt u naar het bewuste artikel.

Review article Mixing Day 2016

 

Veel leesplezier!

Aankondiging Mengdag 2016

Seminar over mengen en ontmengen van vaste stoffen en poeders

Op 5 april 2016 organiseren we het mengdag seminar met interessante lezingen van fabrikanten en gebruikers in het ochtenddeel en een interactieve workshop in het middagdeel.

Deze 2e editie wordt gehouden in het Engels; meer informatie is dan ook te vinden op het Engelstalige deel van onze website.

Uiteraard kunt u bij concrete interesse zich ook via onderstaande button inschrijven.

Klik hier voor meer informatie.

Cursus Poeders & Granulaten

Cursus Poeders & Granulaten – Fysische Eigenschappen en Gedrag

De cursus Poeders & Granulaten wordt georganiseerd op 5-6 november 2015 op onze locatie in Wateringen.

In deze 2-daagse cursus worden onderwerpen als granuleren, stromingsgedrag van poeders, monstername, slijtage van deeltjes, mengen en ontmengen, ontwerp van silos en hoppers en het gedrag van poeders in deze unit operations uitgebreid aan de orde gesteld. Diverse ervaren docenten met een deeltjestechnologie achtergrond zullen de materie uitgebreid behandelen en diverse opstellingen om poeders en granulaten te testen en onderzoeken zullen worden gedemonstreerd.
De voertaal voor deze cursus is Engels.

Nadere informatie over de cursus en inschrijving is te vinden op onze website.

Ontmengdag artikel in het vakblad Bulk

Artikel over (Ont)mengdag in het vakblad Bulk

In de juni 2015 editie, nummer 4 van het BULK Solids Processing & Handling magazine, is op pagina 40-42 een artikel verschenen over de recent gehouden (Ont)mengdag. Deze bijeenkomst is op 19 mei 2015 door Delft Solids Solutions georganiseerd in Dordrecht en is met een opkomst van ruim 80 personen een succes te noemen.
Klik op onderstaande afbeelding om naar de online versie van het artikel te gaan.

U kunt ook een pdf van het artikel hier downloaden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Stortgoed Artikel in Bulk nr 2 2015

Editorial artikel over stortgoed karakterisering in het vakblad BULK

In de maart 2015 editie, nummer 2 van het Nederlandstalige magazine BULK Solids Processing & Handling, is op pagina 20-21 een overzichtsartikel over karakterisering van stortgoed opgenomen naar aanleiding van de openingspresentatie van Delft Solids Solutions op het 1-daags silo seminar in februari 2015.

Klik op onderstaande afbeelding om naar de online versie van het artikel te gaan.

U kunt ook een pdf van het artikel hier downloaden.

Veel leesplezier gewenst!

Aankondiging (Ont)mengdag 2015

Seminar over mengen en ontmengen van vaste stoffen en poeders

Tijdens deze 1-daagse bijeenkomst brengen we partijen samen op het terrein van vaste stof mengen. De voertaal is Nederlands en er worden lezingen gegeven door vooraanstaande partijen op dit vakgebied.

Denk hierbij aan Hosokawa en Lindor als bekende leveranciers van verschillende type mengers evenals partijen werkzaam in het vakgebied mengen in chemie, food, feed en farma.

Inmiddels hebben sprekers van Abbott HealthcareDSM/TUDelftAspen OssZetadecFriesland Campina en Delft Solids Solutions tevens hun deelname bevestigd en zijn er discussies met andere partijen uit de feed en food sector over extra inhoudelijke bijdragen.
Een ideale mogelijkheid om tijdens één bijeenkomst kennis op te doen van leveranciers en gebruikers en om te netwerken met collega‘s uit eenzelfde discipline. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Continuous Drop dustiness

Artikel actueel overzicht onderzoek stoffigheid

Dit recent verschenen artikel geeft een algemeen overzicht over stof en stofanalyse mogelijkheden en beschrijft ook de laatste analyse-ontwikkelingen bij Delft Solids Solutions via de ingebruikname van de zgn. “Continuous Drop” methode.

Een pdf uitvoering van dit artikel in het Engels kunt u via deze link downloaden.
Voorts is er op basis van dit artikel een bijdrage in het nederlands verschenen in het vakblad Bulk.
Hier vindt u een link naar het artikel in de special Stofbestrijding 2014.

Cursus 2014

Cursus deeltjeskarakterisering ook weer in 2014 georganiseerd

In navolging op eerdere edities in Barendrecht en Wateringen, wordt ook in 2014 de cursus deeltjeskarakterisering “nieuwe stijl” weer georganiseerd op de locatie van Delft Solids Solutions in Wateringen. Zoals bij de editite in 2013, worden er 2 dagen gespendeerd aan deeltjesgroottekarakterisering en 1 aansluitende dag aan porositeits- en oppervlaktekarakterisering.

De cursussen staan gepland voor 29 + 30 oktober 2014 (deeltjesgrootte) en 31 oktober 2014 (porositeit).

Via deze link komt u terecht op de website van Avans+ die de logistiek en registratie voor haar rekening neemt.
Brochures over beide cursussen kunt u hier downloaden:

Deeltjesgroottekarakterisering       Porositeitskarakterisering

Wij hopen u op een van beide cursussen te mogen verwelkomen..

Open dag en poster seminar op 15 mei 2014

Delft Solids Solutions open dag en seminar

Delft Solids Solutions organiseert een open dag in haar nieuwe pand in Wateringen. Op 15 mei kunt u vanaf 13:30 uur binnenlopen aan de Molenweer 2 B in Wateringen. Er is dan een poster seminar waarin we op inzichtelijke wijze onze activiteiten toelichten en u het laboratorium kunt bezichtigen onder het genot van een drankje en een hapje.

Klik op onderstaande link om u te registreren voor deze open dag, waarbij u nader kennis kunt maken, even bij kunt praten, en uiteraard ook nog wat kunt opsteken van het poster seminar en onze nieuwste activiteiten.

 

Aan de registratie zijn verder geen kosten verbonden, maar is voor ons team om met uw komst rekening te kunnen houden.

Wij zien u graag verschijnen op 15 mei 2014!

Bedrijfsbeschrijving in Vakblad Bulk

Bedrijfsbeschrijving van Delft Solids Solutions in het vakblad Bulk

In de februari 2014 editie, nummer 1 van het BULK Solids Processing & Handling magazine, is op pagina 28-29 een uitgebreide bedrijfsbeschrijving van ons opgenomen. Hierin worden naast een beschrijving van de nieuwe locatie ook een aantal case studies beschreven.

Klik op onderstaande afbeelding om naar de online versie van het artikel te gaan.

Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuw adres en grote testruimte

Nieuwe locatie en Field Testing Area

Delft Solids Solutions is onlangs verhuisd naar haar nieuwe onderkomen in Wateringen. Behalve een nieuw laboratorium, verdeeld over drie ruimtes, met een totale oppervlakte van 250 m2, beschikken wij nu ook over een zgn. Field Testing Area. Deze laatste aanwinst heeft een oppervlak van 200 m2 en hoogte van 6 m. In deze ruimte kunnen proefopstellingen worden gebouwd en onderzocht, welke de werkelijke situatie in de fabriek beter kunnen nabootsen.

Gecombineerd met onze laboratoriumfaciliteiten en expertise kunnen wij zo de best-mogelijke oplossingen bieden op het terrein van deeltjesonderzoek.

Onderstaand een impressie van de nieuwe locatie.


Delft Solids Solutions gevalideerd voor karakterisering nanodeeltjes

Validatie van Delft Solids Solutions voor nanodeeltjes karakterisering

Met trots kunnen wij melden dat met ingang van 27 februari 2013 het laboratorium van Delft Solids Solutions door het “Joint Research Centre” van de Europese Commissie is erkend als gevalideerde leverancier van nanodeeltjes karakterisering.

Zeker met het zicht op de stringentere regelgeving rondom nanomaterialen en de mogelijke aanwezigheid van nanodeeltjes in diverse producten is dit een goede stap voorwaarts.

Op verzoek kunnen wij u een kopie van de erkenning van deze validatie doen toekomen.

Cursus deeltjeskarakterisering 2013

Cursus deeltjeskarakterisering 2013

In nauwe samenwerking met cursusorganisatie Avans+ wordt wederom de cursusdeeltjeskarakterisering georganiseerd. Ditmaal zal de cursus plaatsvinden op 29-31 mei 2013 in een enigszins gewijzigd concept.
Tijdens de eerste twee dagen ligt de nadruk op deeltjesgrootte en -vorm karakterisering en komen ook alle aspecten rondom monstername aan bod. Technieken welke worden behandeld zijn o.a. laser diffractie, electrical sensing zone, zeven, image analysis, etc.

De derde dag is de focus geheel op karakterisering van oppervlak, porositeit en dichtheid van vaste stoffen. Hierin worden technieken als fysische en chemische gasadsorptie, kwikporosimetrie en pycnometrie nader behandeld.

Beide onderwerpen kunnen samen maar ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Nadere informatie over de cursus en inschrijving is te vinden op deze website.

 

Stof analyse: Heubach – Stauber-Heubach – EN 15051

Verschillende methodes voor stofanalyse

Delft Solids Solutions biedt nu de mogelijkheid om via een scala aan instrumentatie de stoffigheid (dustiness potential) van vaste stoffen en poedervormig producten te onderzoeken.

Zo kan via de Heubach stofmeter de totale hoeveelheid luchtgedragen stof worden vastgesteld. Deze methode wordt uitgevoerd in overeenstemming met de DIN 55992 norm en de hoeveelheid stof wordt typisch uitgedrukt in mg/kg (ppm).

Via de Stauber-Heubach methode wordt de hoeveelheid stof bepaald zoals dit wordt vereist door o.a. de EFSA (European Food Safety Authority) bij introductie van nieuwe voedingdmiddelen voor mens en dier binnen Europa. De hoeveelheid stof wordt dan regulier uitgedrukt in mg/m3 lucht.

Daarnaast biedt Delft Solids Solutions ook stofanalyse via de Europese EN 15051 standaard aan waarbij het stof wordt geclassificeerd in de zgn. Inhalabe, Thoracic, en Respirable fractie. Hierdoor kan ook een correlatie gemaakt worden met de schadelijkheid van het stof in relatie tot de ophoping in de ademhalingsorganen. Deze methode wordt met name aanbevolen door de US Environmental Protection Agency (EPA).

Cursus deeltjeskarakterisering 15-16 juni 2011

Delft Solids Solutions en PAO techniek organiseren cursus deeltjeskarakterisering
op 15-16 juni 2011

Delft Solids Solutions zal actief participeren in de cursus deeltjeskarakterisering welke in nauwe samenwerking met PAO techniek zal worden georganiseerd.

De cursus zal worden gegeven op 15 en 16 juni 2011 in Delft.

Tijdens deze cursus zullen diverse asecten van deeltjeskarakterisering worden besproken: technieken om deeltjesgrootte en deeltjesvorm te analyseren, monstername, kwaliteitsaspecten, etc. Voorts zal er door fabrikanten ook een hoeveeheid analyse-apparatuur worden gedemonstreerd.
Daarnaast wordt dit jaar ook aandacht geschonken aan de bepaling van andere fysische deeltjeseigenschappen als specifiek oppervlak, porositeit en poriegrootte en de technieken welke daarvoor gebruikt worden.
Een deel van de cursusinformatie zal worden verzorgd door docenten van Delft Solids Solutions.

Cursus Deeltjeskarakterisering 28-29 maart 2012

Cursus deeltjeskarakterisering 2012

In nauwe samenwerking met cursusorganisatie Avans+ wordt op 28-29 maart 2012 de cursus deeltjeskarakterisering in Barendrecht georganiseerd.
Naast onderwerpen als monstername, monstervoorbewerking en kwaliteit passeren verschillende technieken voor deeltjesgrootte-analyse de revue, o.a. laserdiffractie, zeven, sedimentatie, en electrical sensing zone.
Voorts wordt ook aandacht geschonken aan het meten van porositeit, poriegrootte, en specifiek oppervlak; hiertoe worden technieken als gasadsorptie en kwikporosimetrie nader behandeld.

Nadere informatie over de cursus en inschrijving is te vinden op deze website.

Lezing tijdens Shell Hysomer Symposium

Op 16 february 2012 zal Dr. Johan Groen een lezing geven tijdens het Shell Hysomer symposium in Amsterdam. Deze lezing omvat de laatste ontwikkelingen en technologien van mesoporeuze zeolieten en hun rol in de katalyse. Deze hierarchisch gestructureerde materialen zijn heel effectief in het verminderen van transportproblemen in de zeoliet kristallen en maken het mogelijk om dit type katalysatoren veel efficiënter te gebruiken.

Een link naar een korte samenvatting van het evenement treft u hier aan.

Nieuw IUPAC artikel over karakterisering poreuze materialen

IUPAC artikel over karakterisering poreuze materialen gepubliceerd in Pure and Applied Chemistry

Een 4 jaar durende samenwerking van Delft Solids Solutions met gerenomeerde wetenschappers binnen een IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) framework heeft geleid tot een diepgaand artikel over de karakterisering van macroporeuze materialen. In dit artikel worden verschillende technieken besproken welke als mogelijk alternatief zouden kunnen dienen voor kwikporosimetrie.

Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Pure and Applied Chemistry; een pdf van het artikel kan worden gedownload via de IUPAC website.

http://iupac.org/publications/pac/pdf/2012/pdf/8401×0107.pdf

Twee nieuwe wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over desilication

Nieuwe desilication research artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

Een nauwe samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstellingen in Europa heeft geresulteerd in twee nieuwe wetenschappelijke bijdragen in de literatuur.

Het eerste artikel beschrijft de mogelijkheid om via desilication gecombineerd micro- en mesoporeuze zeolieten te kunnen bereiden over de volledige range van Si/Al verhoudingen. Deze vinding bevestigd de algemene toepasbaarheid van het desilication mechanisme voo de bereiding van hierarchisch gestructureerde zeoliten.

“Full Compositional Flexibility in the Preparation of Mesoporous MFI Zeolites by Desilication”, J. Phys. Chem. C. 115 (2011) 14193-14203.

De andere bijdrage toont een significante verbetering van de diffusie-eigenschappen in hierarchisch gestructureerde zeolietkristallen verkregen via desilication. In een eerder stadium was dit reeds aangetoond voor grote kristallen maar in dit artikel wordt aangetoond dat ook een substantiele verbetering van het fysisch transport in mesoporeuze nano-kristallen wordt verkregen.Dit benadrukt de veelzijdigheid en praktische toepasbaarheid van desilication in commerciele toepassingen waarbij zeolieten worden ingezet als katalysator.

“Influence of Crystal Size and Probe Molecule on Diffusion in Hierarchical ZSM-5 Zeolites Prepared by Desilication”, Microporous Mesoporous Mater. (2011) in press.

Segregatie testen volgens ASTM D 6941

Delft Solids Solutions analyseert de segratie van (farmaceutische) poeders.

Veel effort wordt regulier gestoken in het mengen en roeren van verschillende soorten poeders (van verschillende grootte, vorm, en dichtheid) om een homogeen mengsel te verkrijgen. Desondanks kan een goed gemengd systeem segregeren tijdens het manipuleren, bijv. tijdens transport in een vrachtwagen of in een pijplijn, tijdens het laden en lossen in een silo of een big-bag, maar ook tijdens het laden van een tableteermachinine. Opmerkelijk genoeg wordt er relatief weinig aandacht geschonken aan het fenomeen van segregatie.

Voorspelling en kwantificering van segregatie kan nu worden geanalyseerd in het laboratorium van Delft Solids Solutions. Via fluidisatie wordt de mogelijkheid van poeders om te segregeren onderzocht in overeenstemming met de ASTM D 6941 standaard. In deze segregatie test wordt een bekend volume van een representatief poedermonster op een gecontroleerde wijze gefluidiseerd en verzameld in drie verschillende fracties. Vervolgens worden de karakteristieken (bijv deeltjesgrootte of dichtheid) van de bovenste en onderste fractie bepaald om de mate van segregatie vast te stellen.
Deze nieuwe methodiek vergroot het begrip van hoe het transport en manipuleren van poeders het vaak ongewenste segregatie effect teweeg kunnen brengen.

Hoofdstuk zeolietmodificatie in Wiley boek

Hoofdstuk over modificatie van zeolieten in boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors”

De nauwe onderzoekssamenwerking tussen Delft Solids Solutions en de Catalysis Engineering groep van Professor Javier Perez-Ramirez aan de ETH in Zurich heeft geleid tot een hoofdstuk in het boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors” dat recent op de markt is en wordt uitgegeven door Wiley.

Het hoofdstuk getiteld “Hierarchical Porous Zeolites by Demetallation” behandelt de verschillende modificatiemethodieken voor zeolieten om deze efficienter as katalysator in te kunnen zetten. Naast dealumination en detitanation wordt desilication uitgebreid besproken en een overzicht gegeven van publicaties beschikbaar over dit onderwerp.

Nadere informatie over het boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors” is te vinden op de Wiley website:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527324690,subjectCd-CH72.html

Hosokawa Powder Experience

Delft Solids Solutions participeert als exposant in de powder processing experience dagen, georganiseerd bij Hosokawa Micron in Doetinchem van 17-18 november 2010.

Deze Hosokawa Powder Processing Experience bijeenkomst is een unieke mogelijkheid om de theorie en de praktijk van poeders te combineren. Beleef de kunst van “powder processing” en haar vele toepassingen.

Kom langs en bespreek uw interesses met Hosokawa Micron en Delft Solids Solutions tijdens de”Powder Experience” dagen in Doetinchem, 17-18 november 2010

Visit us during the Powder Experience, Doetinchem, The Netherlands, November 17-18, 2010

Meer informatie kan worden verkregen onder deze link.

Nederlandse werkgroep Deeltjeskarakterisering

Bijeenkomst Nederlandse Werkgroep DeeltjesKarakterisering (NWDK)

Tijdens deze eendaagse bijeenkomst, gehouden bij Unilever Research & Development in Vlaardingen op 10 november 2010, zullen een aantal fysische aspecten van deeltjeskarakterisering aan de orde worden gesteld. Zo zijn er lezingen over grensvlakverschijnselen en rheologie; Dr. Johan Groen zal tijdens deze bijeenkomst een inleidende lezing geven over de principes en toepassingen van porositeitskarakterisering. Hierbij zullen technieken als fysische gasadsorptie en kwikporosimetrie aan bod komen, maar ook aanverwante technieken als electronenmicroscopie en chemisorptie.
Locatie: Unilever Research & Development te Vlaardingen.

Meer informatie en en eerste programma-aankondiging is te vinden op de website van de NWDK:

www.nwdk.nl

Seminar Particle Characterization door Quantachrome

Tijdens dit eendaagse seminar zal Dr. Johan Groen een lezing geven over de principes en toepassingen van het karakteriseren van porositeit door middel van adsorptie- en porosimetrie-technieken. Dit eendaagse seminar is vrij toegankelijk en zal worden georganiseerd in Delft.

Delft Solids Solutions in vakblad Solids Processing

In de maart uitgave van het vakblad Solids Processing is een artikel opgenomen met als titel: “Kennis Maakt Stroming”. Het artikel dat tot stand is gekomen na een interview op locatie beschrijft de activiteiten van Delft Solids Solutions, o.a. met betrekking tot onderzoek aan en karakterisering en begrip van vaste stoffen gericht op de stortgoedsector.

De verwijzing naar de website van Solids Processing en het bewuste artikel op pagina 36 van editie 2009-1 is opgenomen onder deze link.

Netherlands Catalysis and Chemistry Conferentie (NCCC)

Dr. Johan Groen van Delft Solids Solutions geeft op 3 maart 2009 een presentatie op de NCCC conferentie in Noordwijkerhout. De presentatie betreft de toepassing van desilication om hiërarchische zeolietstructuren met verschillende chemische samenstelling te ontwikkelen.
Deze lezing laat zien dat desilication niet alleen toegepast kan worden op zeolieten bestaande uit silicium en aluminium, maar dat ook andere driewaardige kationen (Fe, B, en Ga) op een vergelijkbare wijze als aluminium de siliciumextractie sturen naar mesoporositeitsvorming. Deze ontdekking toont aan dat desilication een universele modificatie procedure is om niet alleen zeolieten van verschillend roostertype maar ook van verschillende chemische samenstelling tot waardevolle hiërarchische structuren te kunnen maken.
De lezing zal plaatsvinden op 3 maart 2009, 09:55 uur.

Verdere informatie is te vinden onder: NCCC

FEZA conferentie over zeolieten en aanverwante materialen

Dr. Johan Groen van Delft Solids Solutions zal een presentatie afleveren tijdens de FEZA conferentie in Parijs.
De presentatie getiteld “Improved alkylation performance of desilicated mesoporous mordenite” heeft betrekking op de verhoogde activiteit, selectiviteit, en stabiliteit van de mesoporeuze mordeniet katalysator verkregen door een desilication behandeling. Introduceren van mesoporiën in de puur microporeuze matrix verkort effectief de microporie weglengte en verbetert de overall toegankelijkheid van de zeolietkristallen. Gecombineerd met de originele zure eigenschappen in de hiërarchische mordeniet zeolite leidt dit tot een meer efficiënte benutting van het zeoliet materiaal.
De FEZA conferentie is gewijd aan “state-of-the-art onderzoeksactiviteiten en noviteiten op het gebied van zeolieten en andere poreuze materialen. De conferentie wordt gehouden van 2-6 september 2008 in het College de France in het hart van Parijs, Frankrijk.Verdere details zijn te vinden op: FEZA2008

Beurs Het Instrument

Delft Solids Solutions exposeert op de tentoonstelling Het Instrument 2008, welke gehouden zal worden in Utrecht, van 20-23 mei 2008. Het instrument combineert in een beurs het unieke concept van kennis, technologie en innovatie voor de industrie en wetenschap. Raadpleeg onze specialisten op stand nr. 8-F014.

Bezoek de website: Het Instrument 2008

Macroporie karakterisering

Het bereik aan poriegroottes dat gekarakteriseerd kan worden via kwikintrusie porosimetrie is uitgebreid van 120 micrometers tot ca. 850 micrometers door investering in een zgn. ultramacropore kit. Dit maakt kwantitatieve analyses over een nog breder bereik aan poriegroottes mogelijk en biedt voorts de mogelijkheid om grotere monsters tot enkele centimeters in omvang en van grotere massa te onderzoeken. Deze forse uitbreiding van het poriegroottebereik is met name van belang voor bijv. de farmaceutische en medische industrie en de wegenbouw sector, waar dit soort porositeit van vitaal belang is.

Pharma website

Delft Solids Solutions gaat live op de website Pharamaceutical-Technology.com met het oog op de uitbreiding van haar activiteiten richting de farmaceutische industrie en medische toepassingen, vooral in verband met bottransplantaat materialen en medicijnen. De website bundelt bedrijven die actief zijn op het gebied van de farmacie en fungeert als een referentiepunt door professionals in de farmaceutische industrie.