Home » Nieuws » Nieuwe stoffigheidswetgeving voor poedercoating-, pigment- en cosmetica-industrie

Nieuwe stoffigheidswetgeving voor poedercoating-, pigment- en cosmetica-industrie

titaandioxide (TiO2)-deeltjes met een aërodynamische diameter van minder dan tien micrometer (10 µm) moeten worden voorzien van een verplicht waarschuwingsetiket. Deze waarschuwing moet de gebruikers wijzen op het risico van effecten van stofdeeltjes of -druppeltjes op de ademhalingswegen, zoals vastgesteld in de regelgevingen EUH211 en EUH212. Met de nu gepubliceerde verordening wordt het wettelijk verplicht om de etikettering aan te passen voor elk mengsel dat meer dan 1% TiO2 bevat. Brancheverenigingen adviseren hun leden nu al om zo snel mogelijk met de heretikettering te beginnen.

Een belangrijke parameter is de aërodynamische diameter, die niet gemakkelijk te beoordelen is. De EN 15051 norm is een internationaal geaccepteerde norm die de stoffigheid van poeders en korrelig materiaal bepaalt en informatie geeft over de inhaleerbare, thoracale en respirabele fractie. Binnen Delft Solids Solutions hebben we deze EN 15051 stofbaarheidsmeting zodanig aangepast dat we ook de fractie deeltjes met aerodynamische diameter < 10 µm kunnen kwantificeren. Dit laatste is ook in lijn met de nieuwe regelgeving en ECHA en REACH eisen.

Meer informatie over de EN 15051-methodologie voor roterende trommels is te vinden op deze pagina.