Home » Onderzoek & ontwikkeling » Deeltjeskarakterisering: analyse van deeltjesgrootte en deeltjesvorm

Deeltjeskarakterisering: analyse van deeltjesgrootte en deeltjesvorm

De meerderheid van industriële materialen en producten bestaat uit vaste stoffen en poeders. Deeltjeskarakterisering, d.i. de analyse van fysische eigenschappen als korrelgrootte (deeltjesgrootte) en deeltjesvorm, is van belang voor begrip van de werking en toepassing van poeders en het gedrag tijdens de verwerking zoals stromingsgedrag, vervoer en opslag. Deeltjeskarakterisering door de analyse van de grootte en de vorm is een krachtige tool in R & D en Quality Control omgeving en belangrijk in verschillende gebieden zoals: kristalgroei, keramiek, emulsie stabiliteit, katalysator activiteit, verf, filtratie, afvalwaterbeheer, enzovoort.

Nauw verweven met deeltjesgrootte analyse is de druppelgrootte distributie van sprays, nebulizers en andere aerosolen. Druppelgrootte analyse wordt voornamelijk gebruikt voor optimalisatie van nozzle ontwerp, verbeteren van inkjet printtechnologie, beperken overmatig gebruik van pesticiden, en verhoging geneeskundige effectiviteit.

Verschillende moderne technieken zoals laserdiffractie, Photon Correlatie Spectroscopie, image analysis, laser doppler velocimetrie en elektronen microscopie (SEM en TEM) zijn beschikbaar in ons laboratorium voor deeltjesonderzoek en deeltjesgrootte analyse. In het laboratorium worden ook regelmatig meer conventionele deeltjeskarakterisering technieken toegepast, veelal in het kader van standaardvoorschriften en normen: Electrical Sensing Zone, Sedimentatie en zeefanalyse.
Deze technieken welke in ons laboratorium worden gebruikt worden wat betreft principe en toepassing verder toegelicht op de verschillende sub-pagina’s.