Macroporie karakterisering

Het bereik aan poriegroottes dat gekarakteriseerd kan worden via kwikintrusie porosimetrie is uitgebreid van 120 micrometers tot ca. 850 micrometers door investering in een zgn. ultramacropore kit. Dit maakt kwantitatieve analyses over een nog breder bereik aan poriegroottes mogelijk en biedt voorts de mogelijkheid om grotere monsters tot enkele centimeters in omvang en van grotere massa te onderzoeken. Deze forse uitbreiding van het poriegroottebereik is met name van belang voor bijv. de farmaceutische en medische industrie en de wegenbouw sector, waar dit soort porositeit van vitaal belang is.