Hoofdstuk zeolietmodificatie in Wiley boek

Hoofdstuk over modificatie van zeolieten in boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors”

De nauwe onderzoekssamenwerking tussen Delft Solids Solutions en de Catalysis Engineering groep van Professor Javier Perez-Ramirez aan de ETH in Zurich heeft geleid tot een hoofdstuk in het boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors” dat recent op de markt is en wordt uitgegeven door Wiley.

Het hoofdstuk getiteld “Hierarchical Porous Zeolites by Demetallation” behandelt de verschillende modificatiemethodieken voor zeolieten om deze efficienter as katalysator in te kunnen zetten. Naast dealumination en detitanation wordt desilication uitgebreid besproken en een overzicht gegeven van publicaties beschikbaar over dit onderwerp.

Nadere informatie over het boek “Novel Concepts in Catalysis and Chemical Reactors” is te vinden op de Wiley website:

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527324690,subjectCd-CH72.html