Segregatie testen volgens ASTM D 6941

Delft Solids Solutions analyseert de segratie van (farmaceutische) poeders.

Veel effort wordt regulier gestoken in het mengen en roeren van verschillende soorten poeders (van verschillende grootte, vorm, en dichtheid) om een homogeen mengsel te verkrijgen. Desondanks kan een goed gemengd systeem segregeren tijdens het manipuleren, bijv. tijdens transport in een vrachtwagen of in een pijplijn, tijdens het laden en lossen in een silo of een big-bag, maar ook tijdens het laden van een tableteermachinine. Opmerkelijk genoeg wordt er relatief weinig aandacht geschonken aan het fenomeen van segregatie.

Voorspelling en kwantificering van segregatie kan nu worden geanalyseerd in het laboratorium van Delft Solids Solutions. Via fluidisatie wordt de mogelijkheid van poeders om te segregeren onderzocht in overeenstemming met de ASTM D 6941 standaard. In deze segregatie test wordt een bekend volume van een representatief poedermonster op een gecontroleerde wijze gefluidiseerd en verzameld in drie verschillende fracties. Vervolgens worden de karakteristieken (bijv deeltjesgrootte of dichtheid) van de bovenste en onderste fractie bepaald om de mate van segregatie vast te stellen.
Deze nieuwe methodiek vergroot het begrip van hoe het transport en manipuleren van poeders het vaak ongewenste segregatie effect teweeg kunnen brengen.