Home » Nieuws » Stof analyse: Heubach – Stauber-Heubach – EN 15051

Stof analyse: Heubach – Stauber-Heubach – EN 15051

Verschillende methodes voor stofanalyse

Delft Solids Solutions biedt nu de mogelijkheid om via een scala aan instrumentatie de stoffigheid (dustiness potential) van vaste stoffen en poedervormig producten te onderzoeken.

Zo kan via de Heubach stofmeter de totale hoeveelheid luchtgedragen stof worden vastgesteld. Deze methode wordt uitgevoerd in overeenstemming met de DIN 55992 norm en de hoeveelheid stof wordt typisch uitgedrukt in mg/kg (ppm).

Via de Stauber-Heubach methode wordt de hoeveelheid stof bepaald zoals dit wordt vereist door o.a. de EFSA (European Food Safety Authority) bij introductie van nieuwe voedingdmiddelen voor mens en dier binnen Europa. De hoeveelheid stof wordt dan regulier uitgedrukt in mg/m3 lucht.

Daarnaast biedt Delft Solids Solutions ook stofanalyse via de Europese EN 15051 standaard aan waarbij het stof wordt geclassificeerd in de zgn. Inhalabe, Thoracic, en Respirable fractie. Hierdoor kan ook een correlatie gemaakt worden met de schadelijkheid van het stof in relatie tot de ophoping in de ademhalingsorganen. Deze methode wordt met name aanbevolen door de US Environmental Protection Agency (EPA).