Home » Nieuws » Cursus deeltjeskarakterisering 2013

Cursus deeltjeskarakterisering 2013

Cursus deeltjeskarakterisering 2013

In nauwe samenwerking met cursusorganisatie Avans+ wordt wederom de cursusdeeltjeskarakterisering georganiseerd. Ditmaal zal de cursus plaatsvinden op 29-31 mei 2013 in een enigszins gewijzigd concept.
Tijdens de eerste twee dagen ligt de nadruk op deeltjesgrootte en -vorm karakterisering en komen ook alle aspecten rondom monstername aan bod. Technieken welke worden behandeld zijn o.a. laser diffractie, electrical sensing zone, zeven, image analysis, etc.

De derde dag is de focus geheel op karakterisering van oppervlak, porositeit en dichtheid van vaste stoffen. Hierin worden technieken als fysische en chemische gasadsorptie, kwikporosimetrie en pycnometrie nader behandeld.

Beide onderwerpen kunnen samen maar ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Nadere informatie over de cursus en inschrijving is te vinden op deze website.