Delft Solids Solutions gevalideerd voor karakterisering nanodeeltjes

Validatie van Delft Solids Solutions voor nanodeeltjes karakterisering

Met trots kunnen wij melden dat met ingang van 27 februari 2013 het laboratorium van Delft Solids Solutions door het “Joint Research Centre” van de Europese Commissie is erkend als gevalideerde leverancier van nanodeeltjes karakterisering.

Zeker met het zicht op de stringentere regelgeving rondom nanomaterialen en de mogelijke aanwezigheid van nanodeeltjes in diverse producten is dit een goede stap voorwaarts.

Op verzoek kunnen wij u een kopie van de erkenning van deze validatie doen toekomen.