Home » Events » Poeders en granulaten – Fysische eigenschappen en gedrag 2023

Poeders en granulaten – Fysische eigenschappen en gedrag 2023

Date/Time
Date(s) - 22 november 2023 - 23 november 2023
00:00

Location
Delft Solids Solutions

Poeders en granulaten - Fysische eigenschappen en gedrag 2023


Over

Waarom de cursus Poeders en granulaten:
Fysische eigenschappen en gedrag?

De verwerking van poeders en granulaten, ook wel bulkgoederen technologie genoemd, is van groot belang voor diverse takken van industrie, zoals de chemische, farmaceutische, coating-, voedings- en voederindustrie. Afhankelijk van de sector kan het aandeel vaste stoffen variëren van 30-80% van de totale productstroom. In elk van deze processen zullen de fysische eigenschappen (zoals cohesie, deeltjesgrootteverdeling, samendrukbaarheid, dichtheid, enz. Vooral in het laatste geval verschillen poeders sterk van vloeistoffen en gassen. Poederdeeltjes en granulaten kunnen ook slijtage ondervinden tijdens productie, opslag en (pneumatisch) transport. De optredende krachten kunnen worden onderverdeeld in slagkrachten, drukkrachten en abrasieve krachten. Slag- en drukkrachten kunnen poeder
deeltjes en granulaten, terwijl abrasieve krachten kunnen leiden tot fijne deeltjes en stof.

De verwerking van poeders en granulaten is nog steeds voornamelijk een empirische routine,
hoewel de theoretische en praktische kennis over dit onderwerp snel toeneemt.
snel toeneemt. Ook komen er steeds meer technieken beschikbaar om het gedrag in poederprocessen op laboratoriumschaal na te bootsen.

In deze cursus worden verschillende technieken onderzocht om het gedrag van bulkpoeder te karakteriseren en te testen. Het “vloeivermogen” en “overstromingsvermogen” van bulkpoeders zijn essentieel bij poederopslag. De breeksterkte in bulk, maar ook de treksterkte van afzonderlijke pellets, granulaten en tabletten zijn van groot belang voor het fysieke transport, evenals de slijtage (afslijting, abrasie) die poederdeeltjes en granulaten kunnen ondergaan. Als gevolg van dit laatste kan de neiging om stof te produceren (stoffigheid) een punt van zorg zijn, omdat het van invloed is op de productkwaliteit en de procesomstandigheden, maar het kan ook relevant zijn voor gezondheid, veiligheid en milieu. Niet alleen bij het mengen, maar ook tijdens de daaropvolgende bewerking van eenheden zoals transport, dosering of opslag, kan ontmenging (segregatie) van poedermengsels optreden, waarmee zorgvuldig rekening moet worden gehouden.

In deze cursus leert u het verband te leggen tussen poedereigenschappen en fysische eigenschappen (bv. deeltjesgrootte met poederstroming en verdichting) enerzijds en de gemodelleerde achtergrond van deze eigenschappen anderzijds. U leert hoe de poederstroming kan worden bepaald en hoe de poedereigenschappen kunnen worden gewijzigd, zodat de prestaties in toepassingen kunnen worden aangepast.

Voor wie?

U bent procesingenieur, werktuigbouwkundige, levensmiddelentechnoloog of chemicus met een bachelor of academische achtergrond en u werkt in een industrie waar vaste stoffen worden verwerkt of vervaardigd (poeders, korrels, enz.). Ook als operator, analist of anderszins geïnteresseerde in deze onderwerpen kan men veel baat hebben bij deze cursus.

Inhoud

Programma

Solids Technology kan worden onderverdeeld in vier thema’s: poederstroom en opslag, productie, handling en fysiek transport. De cursus is gestructureerd volgens deze thema’s en geeft er een praktische invulling aan. Er wordt een sterke link gelegd tussen theorie en praktijk. Hieronder volgt een lijst met onderwerpen die aan bod komen en vragen die beantwoord zullen worden:

  • Stroming en opslag van poeder: schuifspanning, wandwrijving, consolidatie van poeders, schuifproeven, ontwerp van trechter.
  • Productie: formulering, granulatie, coating, malen
  • Behandeling: mengen en ontmenging (ook in relatie tot deeltjeseigenschappen); hoe dit te beheersen en te meten
  • Transport van vaste stoffen en de sterkte van de deeltjes, ook in verband met wrijving, stofvorming, enz.

Methodiek

De cursus wordt gegeven op de locatie van Delft Solids Solutions in Wateringen (bij Delft), waar een goed geoutilleerd laboratorium beschikbaar is.
Onder diverse lezingen zijn er korte demonstraties. Veel van de besproken experimentele methoden en technieken kunnen in werking worden gezien.

Duur

De cursus bestaat uit twee opeenvolgende dagen van elk 8 uur.

Doelstellingen

Eindresultaat

Na de cursus begrijpt u de basisbegrippen van processen en technieken waarin poeders en granulaten een rol spelen. U bent in staat een proces zodanig te ontwerpen of aan te passen dat het optimaal is afgestemd op de productie van producten met de gewenste eigenschappen. Aan de hand van de vele voorbeelden ontwikkelt u een uitgebreid begrip van hoe poeder- en granulaateigenschappen bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke toepassing en hoe u deze kunt aanpassen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Other info

Locatie en data

Deze cursus wordt gehouden op het terrein van Delft Solids Solutions, Molenweer 2B, 2291 NR Wateringen, Nederland.

De cursus staat gepland voor 22 en 23 november 2023.

Financiële investering

De investering in deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.625,- ex. BTW.

Contact

Voor meer informatie over deze cursus kunt u ons bereiken op +31 174 271 460.
Of stuur een e-mail naar info@solids-solutions.com

Inschrijven

Deze editie is helaas volgeboekt – we hebben daarom een extra editie van de cursus Powders & Granulaten op de kalender gezet. Zie daartoe onderstaande link.

 

Extra editie cursus Poeders & Granulaten

Brochure