Home » Onderzoek & ontwikkeling » Poederverwerking voor materiaalontwikkeling » Publicaties

Publicaties

Delft Solids Solutions houdt zich bezig met materiaalontwikkeling op het gebied van gecombineerde micro- en mesoporeuze materialen, met name zeolieten.
Zeolieten staan in de katalyse bekend om hun unieke combinatie van eigenschappen zoals hydrothermale stabiliteit, intrinsieke zuurgraad en de mogelijkheid tot vormselectiviteit. Het zuiver microporeuze karakter leidt echter vaak tot intracrystalliene transportbeperkingen, waardoor het zeolietvolume in de meeste katalytische toepassingen niet effectief wordt gebruikt. Introductie van mesoporositeit in de zuiver microporeuze matrix leidt doorgaans tot een beter gebruik van het zeolietvolume en dus tot een hogere katalysatoreffectiviteit.

Hoewel verschillende benaderingen kunnen worden gebruikt om te komen tot gecombineerde micro- en mesoporeuze zeolieten, wordt in ons onderzoekslaboratorium de desilicatiemethode ontwikkeld en verder geoptimaliseerd om mesoporeuze zeolieten te bereiden. Desilicatie is de gecontroleerde extractie van silicium uit het zeolietraamwerk, meestal verkregen in een alkalisch medium, waardoor verschillende families mesoporeuze zeolieten (MFI, mordeniet, beta) kunnen worden bereid.

Deze methode is zeer effectief gebleken bij het verbeteren van de katalysatorprestaties voor de omzetting van zowel volumineuze moleculen in zware gasolie als lichtere koolwaterstoffen zoals propyleen en ethyleen. Bovendien is deze aanpak door zijn eenvoud en chemisch gecontroleerde aard gemakkelijk schaalbaar en praktisch toepasbaar.

Op verzoek kan Delft Solids Solutions verschillende gecombineerde micro- en mesoporeuze zeolieten synthetiseren voor kleinschalige tests; neem contact met ons op voor meer informatie.