Home » Nieuws » Cursus 2014

Cursus 2014

Cursus deeltjeskarakterisering ook weer in 2014 georganiseerd

In navolging op eerdere edities in Barendrecht en Wateringen, wordt ook in 2014 de cursus deeltjeskarakterisering “nieuwe stijl” weer georganiseerd op de locatie van Delft Solids Solutions in Wateringen. Zoals bij de editite in 2013, worden er 2 dagen gespendeerd aan deeltjesgroottekarakterisering en 1 aansluitende dag aan porositeits- en oppervlaktekarakterisering.

De cursussen staan gepland voor 29 + 30 oktober 2014 (deeltjesgrootte) en 31 oktober 2014 (porositeit).

Via deze link komt u terecht op de website van Avans+ die de logistiek en registratie voor haar rekening neemt.
Brochures over beide cursussen kunt u hier downloaden:

Deeltjesgroottekarakterisering       Porositeitskarakterisering

Wij hopen u op een van beide cursussen te mogen verwelkomen..