Home » Onderzoek & ontwikkeling » Deeltjeskarakterisering: analyse van deeltjesgrootte en deeltjesvorm » Fase doppler velocimetrie

Fase doppler velocimetrie

Fase Doppler Velocimetrie (ook wel Laser doppler velocimetrie) is gebaseerd op het principe dat  er een faseverschuiving in het verstrooide licht wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van deeltjes in twee laserbundels. De twee laserstralen zijn opgesplitst in vier bundels van gelijke intensiteit. Deze bundels zijn zo gericht dat deze elkaar snijden. Deeltjes die in deze intersectie licht verstrooien zorgen voor een ‘verschil’ signaal op de fotodetector.

Aangezien de verschillende laserbundels het deeltje onder verschillende hoeken raken, zal de optische weglengte naar een gemeenschappelijk punt op de detector verschillen. De lichtgolven zullen dus ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Het gebruik van twee detectoren maakt volgens dit principe de bepaling van deeltjesgrootte mogelijk.

De techniek wordt gebruikt voor de karakterisering van druppelgrootte en snelheidsdistributie in sprays en nozzles in het bereik van  0,5 tot 90 micrometer.  De metingen worden uitgevoerd op een TSI Fase Doppler deeltjes analyzer en het resultaat omvat een grootte- en snelheidsdistributie van de druppels.