Home » Onderzoek & ontwikkeling » Deeltjeskarakterisering: analyse van deeltjesgrootte en deeltjesvorm » Deeltjesgroottemeting met foton correlatie spectroscopie (PCS)

Deeltjesgroottemeting met foton correlatie spectroscopie (PCS)

In foton correlatie spectroscopie (PCS) of quasi-elastische lichtverstrooiing (QELS) experimenten wordt de Brownse beweging (beweging in willekeurige richting) van sub-micrometer deeltjes ofwel nanodeeltjes gemeten als functie van de tijd. De techniek is gebaseerd op het principe dat kleinere deeltjes met een hogere snelheid bewegen dan grotere deeltjes en geeft informatie over de deeltjesgroottedistributie van nanodeeltjes.

Bij een PCS deeltjesgrootte meting wordt een laserstraal door nanodeeltjes in suspensie verstrooid. De willekeurige beweging van de deeltjes veroorzaakt snelle veranderingen in de verstrooiingsintensiteit van de laser rond een gemiddelde waarde onder een bepaalde hoek (variërend van 10 tot 90°). Deze karakteristieken zijn afhankelijk van de deeltjesgrootte van de nanodeeltjes.

De berekende correlatiefunctie levert een diffusiecoëfficiënt voor een bepaalde temperatuur en viscositeit en deze kan worden geconverteerd naar een deeltjesgrootte. De techniek wordt gebruikt voor de bepaling van de gemiddelde deeltjesgrootte van vnl. nanodeeltjes in een bereik van deeltjesgrootte tussen de 3 en 3000 nm. De deeltjesgroottemetingen worden uitgevoerd op een Coulter N4 of een ALV 5000 deeltjesgrootte analzyer.

Het resultaat van deze deeltjesgrootte metingen via de PCS techniek is een gemiddelde en effectieve modus, hydrodynamische diameter, en polydispersity index, welke een maat is voor de breedte van de deeltjesgroottedistributie.