juni 20, 2016

Onderzoek bevochtiging oppervlak

Interacties van vloeistoffen met vaste stof oppervlakken zijn van groot belang in een groot aantal verschillende processen en dagelijkse toepassingen van vaste stoffen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het oplossen van tabletten of de vertering van voedingscomponenten. De interactie van de vloeistof met het vaste stof oppervlak - vaak bevochtiging genoemd - is de eerste stap richting het oplossen van de vaste stof.

Onderzoek van de advancing contact angle of de drop penetration time helpt om een better begrip te krijgen van de bevochtiging van oppervlakken door de desbetreffende vloeistof. Waar de advancing contact angle vooral afhangt van de oppervlakte eigenschappen van de vaste stof, zo is de drop penetration time mede afhankelijk van andere fysische parameters zoals deeltjesmorfologie en porositeit.

Vervolgens kunnen de resultaten van deze bevochtiging onderzoeken worden gecorreleerd met de daadwerkelijk gemeten porositeit en bijvoorbeeld de hydrofiele of hydrofobe eigenschappen van het vaste stof oppervlak. Hiertoe kunnen ook waterdamp adsorptie isothermen worden gemeten onder gecontroleerde temperatuur en relatieve vochtigheid.

Het combineren van deze resultaten is met name waardevol in het creeren van meer begrip en in de optimalisatie van de performence van materialen.