Home » Onderzoek & ontwikkeling » Porositeit en specifiek oppervlak karakterisering » BET analyse, poriegrootte, en porositeit bepaling met fysische gasadsorptie

BET analyse, poriegrootte, en porositeit bepaling met fysische gasadsorptie

In fysische gasadsorptie wordt een inert gas, meestal stikstof, geadsorbeerd op het oppervlak van een vaste stof. Het meest bekend is het zgn. BET oppervlak, dat via stikstof gasadsorptie en een zgn. BET analyse kan worden bepaald (BET isotherm). In specifieke gevallen, zoals voor zeolieten of actieve kool, is het gebruik van argon adsorptie of kooldioxide adsorptie wenselijk en verdient dit de voorkeur boven stikstofadsorptie. Monsters met een laag specifiek oppervlak kunnen adequaat worden gemeten door een BET analyse met krypton adsorptie. Dit levert een deel van de BET isotherm op waaruit nauwkeurig het BET oppervlak bepaald kan worden.

Monolaagvorming van gasmoleculen aan het oppervlak van het (poreuze) materiaal wordt gebruikt voor het bepalen van het specifiek oppervlak, terwijl het principe van capillaire condensatie van stikstof kan worden toegepast voor de bepaling van het porievolume en de poriegroottedistributie. Voorafgaand aan de meting wordt het monster voorbehandeld bij (meestal) verhoogde temperatuur in vacuüm of in een inerte gasstroom om alle verontreinigingen te verwijderen.

Globaal kunnen twee verschillende technieken worden onderscheiden:

>> De flow-methode is een dynamische techniek en maakt gebruik van een TCD detector om informatie te verkrijgen over de hoeveelheid geadsorbeerd gas. Dit resulteert typisch in een specifiek BET oppervlak en / of een totaal porievolume.

>> De volumetrische techniek geeft meer informatie, aangezien veel adsorptie- en / of desorptiepunten worden gemeten. Dit resulteert in een volledige isotherm met informatie over BET oppervlak, porievolume en poriegroottedistributie. Voorts kan onderscheid gemaakt worden in het volume aan grote en kleine poriën in een poreus materiaal.

De metingen kunnen worden uitgevoerd op verschillende instrumenten, afhankelijk van de gewenste techniek en benodigde informatie. Een Qsurf M3 analyser kan worden toegepast voor dynamische gasadsorptie en het resultaat bestaat uit een enkele waarde voor specifiek BET oppervlak of totaal porievolume. De volumetrische adsorptiemetingen worden uitgevoerd op een Quantachrome Autosorb-6B (N2 of CO2), Micromeritics TriStar II 3020 (N2), Micromeritics Gemini (N2) of Micromeritics ASAP 2020 of Quantachrome Autosorb iQ (Ar of Kr) en het resultaat kan bestaan uit een enkele waarde voor het BET specifiek oppervlak tot een volledige weergave van de isotherm, specifiek oppervlak, totaal porievolume en poriegrootteverdeling.