Twee nieuwe wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over desilication

Nieuwe desilication research artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

Een nauwe samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstellingen in Europa heeft geresulteerd in twee nieuwe wetenschappelijke bijdragen in de literatuur.

Het eerste artikel beschrijft de mogelijkheid om via desilication gecombineerd micro- en mesoporeuze zeolieten te kunnen bereiden over de volledige range van Si/Al verhoudingen. Deze vinding bevestigd de algemene toepasbaarheid van het desilication mechanisme voo de bereiding van hierarchisch gestructureerde zeoliten.

“Full Compositional Flexibility in the Preparation of Mesoporous MFI Zeolites by Desilication”, J. Phys. Chem. C. 115 (2011) 14193-14203.

De andere bijdrage toont een significante verbetering van de diffusie-eigenschappen in hierarchisch gestructureerde zeolietkristallen verkregen via desilication. In een eerder stadium was dit reeds aangetoond voor grote kristallen maar in dit artikel wordt aangetoond dat ook een substantiele verbetering van het fysisch transport in mesoporeuze nano-kristallen wordt verkregen.Dit benadrukt de veelzijdigheid en praktische toepasbaarheid van desilication in commerciele toepassingen waarbij zeolieten worden ingezet als katalysator.

“Influence of Crystal Size and Probe Molecule on Diffusion in Hierarchical ZSM-5 Zeolites Prepared by Desilication”, Microporous Mesoporous Mater. (2011) in press.